Fysiotherapeutische dossiervoering 2016, wat levert mij dat op?

Vanaf 1 januari 2016 vervangt de KNGF Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2016 de KNGF richtlijn Fysiotherapeutische Verslaglegging 2011.

Veel EPD leveranciers passen de programma’s aan naar de nieuwe richtlijn. Zo zal je als praktijk automatische kennismaken met de nieuwe richtlijn zonder dat je er bewust van bent.

Eerlijk gezegd zorgt de richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2016 met name voor duidelijkheid. Zeker kijkend naar de beheersaudit (beheersmodelaudit) en de Plus audit. Voorheen was het verwarrend waar je naar moest kijken. Kijk ik nu naar de richtlijn of kijk ik naar de auditcriteria? Dus wanneer doe ik het goed.

Nu is er duidelijk één lijn getrokken. De richtlijn en de auditcriteria zijn veel beter op elkaar afgestemd.

De nieuwe richtlijn zorgt NIET voor andere auditcriteria.
Maar de auditcriteria hebben wel gezorgd voor een nieuwe richtlijn?!