plus audit fysiotherapie

Pluspraktijk fysiotherapie worden?

✔ Plus audit traject met Mark!

Home / Fysiotherapie / Plus audit

Plus audit fysiotherapie

Sta je als praktijk voor de keuze om de pluspraktijk te worden? Mark! helpt praktijken vanaf de start tot en met de audit om het resultaat te bereiken.

Waarom een Pluspraktijk worden?

De zorgverzekeraars zijn al een aantal jaar bezig om te differentiëren in de contracten. Hoe meer een praktijk de aantoonbare kwaliteit kan laten zien, hoe beter het contract is. Dus betekent dat per zitting het tarief kan gaan verschillen tot ongeveer 8 tot 10 euro. Er zit zeker een financiële prikkel bij praktijken die voor de plus contractering gaan.

Het belangrijkste item zal toch het toekomst perspectief zijn. Als basis of standaard praktijk ervaren fysiotherapeuten veel onrust en onzekerheid.

plus audit fysiotherapie
plus audit fysiotherapie

Ik wil een pluspraktijk worden, maar hoe pak ik dat aan?

Er zijn een aantal onderdelen die grote aandacht verdienen. Zo moet onder andere de dossiervorming voldoen aan de criteria, de praktijk moet een beleidsplan hebben en de praktijkorganisatie moet op verbeteren zijn gericht.

Mark! bepaalt vanuit een nulmeting/quickscan waar de praktijk nu staat en stemt met jou en/of de maatschap af welke stappen wanneer genomen moeten worden. Het resultaat is een succesvol afgeronde plus audit!

Hoe ziet de begeleiding er uit?

Mark! kan het volledige traject voor de praktijk coördineren en sturen.
De verslaglegging in het EPD, het beleidsplan, het kwaliteitsjaarverslag, de praktijk organisatorische aspecten en de motivational papers worden hierin meegenomen.

Veel praktijken en maatschappen vinden het lastig om maten en medewerkers mee te krijgen naar het niveau, dit zit hem met name in het coachen en aanspreken van collega’s. Deze rol neemt Mark! ook van jou over.

Contact

Veelgestelde vragen over de plus audit fysiotherapie.

Vraag & antwoord

Pluspraktijk worden? Aan welke criteria moet je voldoen?

beheersaudit-criteria Audit criteria