Klanten van Mark!

Werkzaamheden Mark!

 • Bewaking kwaliteitssysteem conform NEN-EN 15224;
 • Uitvoering interne audit;
 • Gesprekspartner bestuur.

Ervaring Stichting Zeker Zorg:
“Wij hebben Mark leren kennen als een capabele, snel schakelende sparringspartner op het gebied van NEN/ISO certificering. Hij is vanaf het moment dat wij hebben besloten tot het invoeren van een kwaliteitssysteem tot de laatste audit betrokken geweest en is hierbij van grote toegevoegde waarde gebleken. Het meest positieve hierbij is dat Mark redeneert vanuit de organisatie en haar cultuur én niet vanuit het kwaliteitssysteem. Er is geen sprake van een standaard concept maar maatwerk. Dit is voor ons een prettige werkwijze, niet voor niets hebben wij de samenwerking weer verlengd voor komende jaren.”

Erik-Jan Heuver, bestuurder

Meer informatie over Stichting Zeker Zorg

De missie van Stichting Zeker Zorg is cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan binnen de maatschappij. Er wordt daarbij uitgegaan van de kwaliteiten, doelen en wensen van de cliënten. Stichting Zeker Zorg levert begeleiding aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis. De stichting heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Zo zijn er een aantal locaties bijgekomen en zijn de werkzaamheden verder uitgebreid binnen de regio. Zo heeft de stichting onder andere een woonvoorziening voor 24uurs begeleiding en een aantal locaties voor dagbesteding. Zeker Zorg heeft inmiddels ruim 50 begeleiders in dienst.

www.zeker-zorg.nl

Werkzaamheden Mark!

 • Bewaking kwaliteitssysteem conform HKZ Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening;
 • Uitvoering interne audit;
 • Sparringpartner directie.

Ervaring WOPiT:
“De samenwerking met Mark! ten aanzien van het verkrijgen en behouden van een hkz certificaat wordt als zeer prettig en helpend ervaren. Hij heeft een dan weer sturende, dan weer ondersteunende rol t.a.v. structuur, planning, prioriteitenstelling en uitvoering. Praktische handreikingen en adviezen en snel doorzicht in de organisatie. Hij denkt mee in innovatieve processen en stelt de goede vragen. Zijn geïnteresseerdheid en betrokken houding maken hem een sparring partner met verstand van HKZ zaken die relativerend werkt en tot goed resultaat heeft geleid.”

Karin Koopman, directeur

Meer informatie over WOPiT

WOPiT heeft als missie: het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met eenwoonvisie van WOPiT waarbij de focus ligt op het zo zelfstandig mogelijk wonen in kleinschalige woonvoorzieningen met volwaardige woningen en een gemeenschappelijke ruimte binnen een “huiselijke sfeer”. WOPiT levert de begeleiding op basis van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. De begeleiding is zodoende gericht op herstel en maatschappelijke inclusie.

WOPiT heeft op dit moment vier woonlocaties in Twente. Waarbij in 2016/2017 twee nieuwe locatie geopend worden.

www.wopit.nl

Werkzaamheden Mark!

 • Kwaliteitsbewaking i.s.m. het kwaliteitsteam;
 • Uitvoering interne audit;
 • Transitie ISO9001:2008 naar ISO9001:2015;
 • Sparringpartner directie.

Ervaring Meditel:
“Met Mark! is de zorg om een goed samenhangend kwaliteitssysteem in de lucht te houden sterk verminderd. Wij richten ons op de kwaliteit, Mark! bewaakt de procedures. Een prima samenwerking.”

Jeroen van Luijk, directeur

Meer informatie over Meditel

Meditel doet medische onderzoeken en helpt cliënten gezond te blijven. Meditel verricht wettelijke en preventieve keuringen voor werkgevers. Voor verzekeraars worden acceptatiekeuringen gedaan. Reizigers komen bij Meditel voor hun reisvaccinaties.

Meditel is aanwezig met eigen locaties in het gehele land. Jaarlijks bezoeken zo’n 100.000 cliënten deze vestigingen.

www.meditel.nl

Werkzaamheden Mark!

 • Kwaliteits- en veiligheidsmanager binnen AMC;
 • Bewaken van beheerssysteem en veiligheidsmanagementsysteem (VMS) conform EASA wet- en regelgeving;
 • Uitvoeren audits.

Meer informatie over Aviation Medical Center

Aviation Medical Center heeft zich vanaf 1999 ontwikkeld tot één van de belangrijkste medische en psychologische keuringsinstituten voor de luchtvaart. De vliegmedische keuringen worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende medische eisen voor alle vliegers en luchtverkeersleiders. Ook medische keuringen voor andere landen worden uitgevoerd volgens de eisen van de nationale luchtvaartautoriteiten zoals de Verenigde Staten.

AMC heeft de beschikking over meerdere enthousiaste teams van volledig geautoriseerde Aeromedical Examiners (AME’s), verpleegkundigen, Vision care specialisten, psychologen en coaches.

De vliegmedische keuringen worden verricht op vier locaties in Nederland.

www.aviationmedical.com

Werkzaamheden Mark!

 • Bewaken van het kwaliteitssysteem;
 • Uitvoeren audits;
 • Transitie ISO9001:2008 naar ISO9001:2015;
 • Sparringpartner.

Meer informatie over Tandheelkundig Centrum Zuiderval

Tandheelkundig Centrum Zuiderval is een zeer vooruitstrevende en innovatieve praktijk waar tandartsen, mondhygiënistes en preventie-assistentes werkzaam zijn.
De kwaliteit van het geleverde product staat bij de praktijk op nummer 1!
De praktijk heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Tandheelkundig Centrum Zuiderval is inmiddels een begrip in de regio.

Bij de praktijk kunnen klanten terecht voor onder andere kroon en brugwerk, implantologie, kindertandheelkunde en natuurlijk alle behandelingen die je van een tandarts mag verwachten.
De klanten ervaren de praktijk als laagdrempelig, toegankelijk en prettig.

De praktijk is sinds 2014 HKZ/ISO gecertificeerd.

www.tandartszuiderval.nl

Ook deze zorgorganisaties zijn klant van Mark!

ASVZ

Ervaringen deelnemers training kwaliteitstoets

Benieuwd hoe andere logopedisten de training hebben ervaren?